arrow_drop_up arrow_drop_down

BLEEKWEIDE TEAM

Jasmijn Bulckaen-Brys

Born in the 80’s

Raised in the 90’s

Exploring in the 00’s

Jasmijn Bulckaen-Brys

Kinderen en jongeren waren al langer mijn gedroomde doelgroep. Als vrijwilliger en later als professioneel begeleider, ontdekte ik mijn sterkte om kinderen positief en authentiek te benaderen. Ik vertrek vanuit de talenten en mogelijkheden van kinderen, ik geloof erin dat ze dan tot groei en ontwikkeling kunnen komen. Opgroeien in vertrouwen én opvoeden vanuit vertrouwen zijn voor mij belangrijke aspecten. Dat laatste hangt sterk samen met een open en reflectieve houding op eigen handelen. Daar probeer ik telkens weer op in te zetten, zowel met ouders, externen als het kind zelf.

Ik ben leergierig, en heb die honger om te mogen, kunnen en blijven groeien. In 2006 studeerde ik af als bachelor orthopedagogie. Omdat ik ervaring zocht in ontwikkelings- en ondersteuningsnoden bij het jonge kind en omdat het onderwijs me aantrok, koos ik voor kleuteronderwijs. Deze studie rondde ik met succes af in 2011. Nadien behaalde ik mijn master in de pedagogische wetenschappen - afstudeerrichting orthopedagogiek aan de Universiteit Gent (2014). Tijdens die laatste opleiding werd De Bleekweide mijn stageplek. Ik verloor mijn hart aan de visie en werkwijze van het praktijk- en expertisecentrum. 

Om de visie en werkwijze nog meer te verinnerlijken startte ik de tweejarige opleiding tot integratief verliescounselor voor kinderen en jongeren. Ik rondde deze af in oktober 2017. Door de combinatie - opleidingen volgen, jaren praktijkervaring opdoen binnen verschillende settingen – heb ik en goede basis om in te spelen op de noden van kinderen en jongeren, hun gezin en de context.

Vanuit mijn fijngevoeligheid, ga ik graag op een speelse, open en verbindende manier in contact met kinderen en jongeren. Ik wil iedereen de tijd en ruimte geven om te kunnen worden en zijn, met als vertrekpunt de uniciteit van elk individu.

BLEEKWEIDE

Groot-Begijnhof 16 A

9040 Sint-Amandsberg (Gent)

BE 0809 157 172


aanmeldingen@bleekweide.be

info@bleekweide.be


woensdag en vrijdag telkens van 10U-13U

09 229 36 42

© Bleekweide