arrow_drop_up arrow_drop_down

BLEEKWEIDE

therapie

Anders kijken en luisteren naar kinderen, jongeren en volwassenen

Cliënten melden zich bij De Bleekweide aan met thema’s:

Breed verlies, rouw, trauma

door dood, zelfdoding, moord, echtscheiding, ongeval, ziekte, werkloosheid, depressie, maar ook verlies aan zelfvertrouwen, energie

Zelfdodingspoging, zelfdodingsgedachte

Misbruik in de brede zin van het woord

van mentale mishandeling en fysieke aanranding tot pestgedrag, texting, mobbing, belaging
Bij De Bleekweide worden kinderen, jongeren en volwassenen begeleid tijdens moeilijke momenten in hun leven, dit zowel individueel als in groep.

Onze thematiek is breed verlies. Zowel verlies door de dood, door scheiding, door een beperking, als verlies van mogelijkheden.

De voorbije tien jaar geleden zocht en vond Lut Celie een groeiend aantal enthousiaste mensen (psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, een jurist-bemiddelaar, een arts, een coach) die mee de visie van De Bleekweide dragen.

Ons aanbod

Individuele therapie

Groepstherapie

De Bleekweide-Visie op therapie:

 Diagnoses en labels zijn niet het vertrekpunt

  • Het individuele proces van elk kind, elke jongere, elk mens telt
  • Signaalgedrag is niet per definitie ‘problematisch’
  • Doel van de therapie: verbinding maken, met jezelf, de omgeving
  • Draagkracht, veerkracht ontwikkelen, want enkel een krachtig ‘ik’ kan verbinding maken met ‘de ander’
  • In iedereen huizen mogelijkheden, vaardigheden. Zaak is ze op te graven, terug te vinden, verder te ontwikkelen.
  • In de therapie staan de ethiek van de autonomie en de rechten van elk individu (ook het kind, de jongere) centraal.

Zonder Hulpfonds kan de Bleekweide niet werken

 Elke euro is van ontzettend groot belang. Heel veel kinderen en hun ouders, jongeren stellen een vraag voor begeleiding en kunnen dat financieel niet aan. Elke begeleider spreekt individueel af met de cliënt wat ze zelf kunnen betalen en wat het Hulpfonds aanvult.

Het Hulpfonds heeft momenteel tussen de 1.400 en 1.600 euro per maand nodig. Elke begeleider vult het Hulpfondsformulier in (situatie van de cliënt en andere gegevens).

Het Hulpfonds heeft een apart rekeningnummer. Het is een rekening die wordt gebruikt voor de financiële noden van cliënten.

Voor wie graag een centje bijdraagt: BE79 7310 1456 5533

BLEEKWEIDE

Groot-Begijnhof 16 A

9040 Sint-Amandsberg (Gent)

BE 0809 157 172


aanmeldingen@bleekweide.be

info@bleekweide.be


woensdag en vrijdag telkens van 10U-13U

09 229 36 42

© Bleekweide