arrow_drop_up arrow_drop_down

Tweejarige opleiding

 ‘Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren’.

 Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor (60 studiepunten)

Deze opleiding biedt een integratie van theoretische stromingen (ontwikkelingspsychologisch, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie, trauma en PTSS) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

De counselors worden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht, om kinderen en jongeren te leren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma, emotionele pijn. De counselors leren stil te staan bij zichzelf en te reflecteren over eigen handelen. Ze nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen groeiproces. De counselors engageren zich actief in het leerproces.

De visie van de opleiding “Verlies- en rouwcounselor” ligt in het ‘anders’ durven kijken naar verlies- en rouwsignalen van kinderen en jongeren. Weg van het diagnostiseren, labelen, en stigmatiseren. Jarenlang empirisch werk met kinderen en jongeren leerde ons dat onverwerkte emotioneel belastende situaties – pesten, (vecht)scheiding, zelfdoding, verlies door de dood - zich kunnen tonen in moeilijk tot extreem gedrag en handelingen: woedeaanvallen, over-beweeglijkheid, muren opzetten, lichamelijke klachten etc.

Ism Hogeschool Vives

Het volledige opleidingstraject wordt aangeboden vanuit De Bleekweide in samenwerking met Vives. De studenten worden lid van Vives Hogeschool, genieten van opleidingscheques, KMO portefeuille, educatief verlof. Studenten behalen het getuigschrift: Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren.  Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor.

Opleidingspakket bestaat uit: 10 opleidingsdagen, 3 weekends, stage, een proefschrift, intervisie- en supervisiegesprekken, literatuurstudie, reflectietaken en voorbereiding, casuïstiek

Voor wie

Professionele en academische bachelors en/of masters in het brede domein van de gezondheidszorg.  

Basismodule

‘Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’ 

De voorwaarde tot het volgen van de opleiding Verlies- en rouwcounselor.

1e  jaar Integratief Verliescounselor

 • startWE: 20 & 21 september 2019
 • dag 1: vrij 18 oktober 2019
 • dag 2: vrij 25 oktober 2019
 • dag 3: vrij 15 november 2019
 • dag 4:vrij 22 november 2019
 • dag 5: vrij 13 december 2019
 • dag 6: vrij 20 december 2019
 • oefen WE: 17 & 18 januari 2020
 • dag 7: vrij 14 februari 2020
 • dag 8: vrij 13 maart 2020
 • dag 9: vrij 17 april 2020
 • dag 10: vrij 15 mei 2020
 • slot WE 12 & 13 juni 2020

2de  jaar Integratief Verliescounselor

 • startWE: 18 & 19 januari 2019
 • dag 1: vrij 08 februari 2019
 • dag 2: vrij 15 februari 2019
 • dag 3: vrij 08 maart 2019
 • dag 4: vrij 15 maart 2019
 • dag 5: vrij 05 april 2019
 • oefen WE: 26 en 27 april 2019
 • dag 6: vrij 10 mei 2019
 • dag 7: vrij 24 mei 2019
 • dag 8: vrij 07 juni 2019
 • dag 9: vrij 06 september 2019
 • dag 10: vrij 13 september 2019
 • slot WE: 27 en 28 september 2019

Begeleiders

Lut Celie

Coördinator opleiding / Integratief Psychotherapeut

Verliestherapeut (symboolcommunicatie/trauma)  Trainingsdocent/Supervisor.

Julie de Munck

Master klinisch psycholoog, Verliestherapeut,

Workshops,

Supervisor.

 

Gwendolyn Van Cauwelaert

Master klinisch psycholoog, 

creatief therapeut,

verliestherapeut,

training & vorming,

supervisor.

€ 1950,- per jaar

Zonder basismodule

BLEEKWEIDE

Groot-Begijnhof 16 A

9040 Sint-Amandsberg (Gent)

BE 0809 157 172


aanmeldingen@bleekweide.be

info@bleekweide.be


woensdag en vrijdag telkens van 10U-13U

09 229 36 42

© Bleekweide