arrow_drop_up arrow_drop_down

BLEEKWEIDE VISIE

Anders kijken en luisteren naar kinderen, jongeren en volwassenen

Kinderen, jongeren en volwassenen (kjv) maken wat mee

Bij de Bleekweide begeleiden we kinderen, jongeren en volwassenen die uitgedaagd worden tijdens hun levensparcours.

Deze uitdagingen zijn divers: verlies, rouw, trauma, pestgedrag, zelfdoding van een naaste, eigen zelfdodingsgedachte, leven met een beperking, hoe omgaan met ‘anders’ zijn (holebi, transgender), of met je plek in de wereld, met gewenst zijn (pleegkind, adoptiekind).

Kjv stellen signalen

Om wat vroeger gebeurde, of om wat zich stelt op dit moment.

Ze kruipen in hun schulp, of worden kwaad; krassen in de armen, ze vloeken, stampen, slaan, hebben woede-uitbarstingen. Ze zijn bang en durven niet meer naar buiten te komen, ze hyperventileren. Ze voelen verdriet of schuld en zeggen sorry tegen alles en iedereen. Ze verliezen concentratie. Sommigen stoppen met studeren of met werken omdat het hoofd te vol zit. Het leven maakt hen moe, hun energie sijpelt weg.

In De Bleekweide ervaren we dit ‘signaalgedrag’ als gezonde signalen van gezonde mensen (lees: niet ziek) die het in een bepaalde fase van hun leven moeilijk hebben. Deze signalen worden door onze samenleving vaak beantwoord met medicatie of een diagnose. Onze maatschappij heeft kennelijk nood aan hokjes en stempels zodat men kan ‘bewijzen’ en ‘verklaren’. 

Bij De Bleekweide kijken we met een dubbele bril, we spreken van een eerste en tweede stoel

De metafoor van de ‘eerste stoel’!

Signalen worden aan de buitenwereld getoond vanuit de eerste stoel.

Vanuit de eerste stoel bekijken, beluisteren en (h)erkennen we de signalen die de cliënten stellen. De eerste stoel staat voor wat zichtbaar en objectief waarneembaar of observeerbaar is. De eerste stoel is vaak goed gekend bij ouders en begeleiders van kinderen en jongeren.

We normaliseren en proberen bewust om te gaan met wat zich toont, los van de stigma’s, de labels en diagnoses. Samen met de cliënt zoeken we naar alternatieven en vaardigheden om met deze signalen constructief om te gaan. Vaak wordt de omgeving (familie, vrienden) van de cliënt meegenomen zodat we de hulpvraag van de cliënt nog beter kunnen ondersteunen.

De metafoor van de ‘tweede stoel’!

We kijken verder dan de eerste stoel. Dit betekent concreet: iemand toont iets (op de eerste stoel) maar wat is de achterliggende boodschap achter zijn/haar signalen? Kan je deze beter leren begrijpen? In het beter leren begrijpen van deze signalen nemen we een levens- of verlies (rouw) geschiedenis mee, situaties en context, een maatschappij. Vanuit de tweede stoel starten we verlies- rouw- of traumatrajecten met onze cliënten. Het draagkrachtiger worden, ‘wie ben ik in deze overbevraagde maatschappij’, op zoek gaan naar identiteit en zelfvertrouwen, het aangaan van een groeiproces wordt eveneens gesitueerd op de tweede stoel.

De metafoor van het 

‘emotionele vat’!

De Bleekweide is een plek waar geen taboe of oordeel zit op gevoel (het emotionele vat). Opgekropte emoties worden ontspoorde emoties en uiten zich, vaak jaren later, in moeilijk en extreem gedrag en handelingen.

In De Bleekweide mag elk gevoel gevoeld worden (we spreken nooit van een negatief of positief gevoel, deze opdeling heeft een dwingend en normatief karakter). We leren groot en klein op een constructieve manier om te gaan met gevoel. Ook als dit gevoel ‘woede’ heet.

Gevoelens krijgen erkenning, worden veruiterlijkt, doorleefd en ervaren.

Het Bleekweideteam

Het Bleekweideteam is professioneel opgeleid om de draagkracht, de veerkracht, de mogelijkheden en kwaliteiten van een individu naar boven te halen. Het team is opgeleid in het begeleiden van verlies- rouw en trauma processen.

Het Bleekweideteam gelooft in groeiprocessen. Elk individu kan een evolutie maken en leren wat hij nodig heeft om beter te leren omgaan met wat hij/zij onderweg tegenkomt. Zoals een cliënt ooit zei ‘ik zou graag beter leren communiceren over mijn gevoelens met mijn partner, niemand leerde me dit ooit’.

Het Bleekweide team hecht veel belang aan de ethiek van de autonomie, de rechten van het individu.

De Bleekweide vraagt haar teamleden een integratie te maken van een grote kennis van zaken (theoretisch onderbouwd) èn tegelijk de flexibiliteit om los te komen van het alwetend advies of pasklare antwoord. Daardoor kan vanuit de behoeftes en noden van de cliënt, met respect voor de persoon die de hulpvraag stelt, een begeleiding op maat starten.

Het Bleekweide team is eveneens getraind in het aangaan van een hartsverbindend contact (geen afstandelijke procedurevolgende professionals).

We kijken naar het menselijk leven als één geheel en maken verbinding met het hoofd-hart-ervaring-beleving-existentiële-het lichaam.

BLEEKWEIDE

Groot-Begijnhof 16 A

9040 Sint-Amandsberg (Gent)

BE 0809 157 172


aanmeldingen@bleekweide.be

info@bleekweide.be


woensdag en vrijdag telkens van 10U-13U

09 229 36 42

© Bleekweide